G-Connect dongel

GroupAuto heeft een eigen connected systeem ontwikkeld, genaamd G-Connect. Fleetowners kunnen dan bijvoorbeeld het onderhoud van hun vloot optimaliseren en meer te weten komen over het rijgedrag van hun chauffeurs. Zo kunnen ze defecten voorkomen, kosten sparen en zorgen dat de restwaarde van hun auto’s hoger ligt. Als Eurogarage garage word je via dit systeem direct gewaarschuwd als er urgente foutcodes bij auto’s van klanten optreden en je kunt de onderhoudsstatus van de auto monitoren. Zo kun je de klanten actief benaderen voor een reparatie- of onderhoudsafspraak en die vooraf al op een gunstig moment inplannen.

G-Connect dongel

Voor G-Connect is het nodig dat de auto van de klant nuttige gegevens naar een door ons ontwikkelde portal stuurt. GroupAuto heeft gekozen om een dongel te gebruiken met een eigen SIM-kaart. Er zijn dongels die werken via de GSM van de auto-eigenaar, maar die hebben een nadeel. Ze werken alleen als de eigenaar zijn GSM niet vergeet en als hij zijn bluetooth aan heeft staan. Deze dongel werkt niet als iemand anders de auto meeneemt, als de telefoon wordt gestolen of als de auto wordt gestolen. Die nadelen heb je niet als de dongel zelf over een 4G-connectiviteit beschikt. De G-Connect dongel heeft ook een eigen accu,die tijdens het rijden wordt opgeladen. Hij trekt de accu van de auto bij stilstand dus niet leeg.

Het platform

De gegevens, die door de dongel worden doorgezonden, worden door het GroupAuto platform verzameld en in drie verschillende portalen gepresenteerd. Een voor de aangesloten Eurogarage garagisten, een voor particuliere klanten en een voor fleetowners. Om een optimale continuïteit te garanderen heeft GroupAuto een eigen platform te ontwikkeld. Daarmee zijn we dus niet afhankelijk van ontwikkelingen en overnames bij andere bedrijven. Bovendien stelt het ons in staat het platform in de toekomst door te ontwikkelen. Zo kunnen de gegevens uit de dongel bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een database, waarin kennis van defecten en slijtage van auto’s is opgeslagen. Zo is het mogelijk om een voorspelling te doen over het te verwachten onderhoud en de te verwachten reparaties. Ook wordt het daardoor mogelijk om bepaalde onderdelen langer te laten zitten. Variabel onderhoud kan winst opleveren voor leasemaatschappijen en dat maakt het voor hen weer interessant om voor Eurogarage garages te kiezen.

Garageportal

De gegevens van het platform worden in portals gepresenteerd. Het garagebedrijf ziet alles dat met de auto en het onderhoud te maken heeft. Op het openingsscherm krijgt hij alerts, waarop hij kan zien wie van zijn klanten met foutcodes rondrijdt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen urgente (veiligheids-)codes, waarvan de rijder vaak via zijn dashboard op de hoogte wordt gesteld, en minder belangrijke codes, die hij vaak niet ziet. Daar liggen dus verkoopkansen. Je kunt klanten met defecte auto’s direct benaderen en uitnodigen voor een reparatiebezoek,
eventueel direct met een aantrekkelijke offerte. Je kunt vooraf een tijdslot in je planning zoeken dat goed uitkomt, eventueel rekening houden met extra werk. Bij defecten is er in de toekomst zelfs een remote diagnose mogelijk.

Klant- en fleetownerportal

Het portal van de klant – zichtbaar via een app op de smartphone – geeft ook waarschuwingen bij storingscodes. Daarnaast kan de rijder allerlei informatie over zijn auto zien: het brandstofverbruik, hoe economisch hij rijdt, hoe vol de tank nog is en desgewenst waar zijn auto zich bevindt. De portal van de fleetowner is een combinatie tussen die van de garage- en de klantportal. Hij heeft bovendien de mogelijkheid zijn auto’s te traceren en een geofence te installeren. In verband met de privacy is het wel mogelijk dat een chauffeur dat uit zet, maar dan zal de fleetowners daar een waarschuwing van krijgen. De fleetowner kan via de portal ook het rijgedrag van de chauffeurs monitoren. Zo kan hij zijn rijders bijvoorbeeld aansporen om zuiniger of voorzichtiger te rijden, zodat op brandstof- en onderhoudskosten kan worden bespaard.

Pilot

Het duurt niet lang voordat G-Connect beschikbaar wordt voor de Eurogarage leden. De dummietesten zijn afgerond en met succes verlopen. Op dit moment draait een aantal garages uit ons eigen netwerk met “friendly user pilots”. Zodra die testen zijn afgerond zullen de garages het systeem kunnen invoeren met hun particuliere klanten, daarna volgen de leasemaatschappijen.