HYBR1

Hybride 1

Duur: 1 dag
Niveau: 3
Prijs: € 275 (prijswijzigingen voorbehouden)

Doel:
In toenemende mate komen er hybride voertuigen op de weg. Dit betekent dat deze voertuigen dus steeds vaker bij u in de werkplaats komen. Zeker met de toenemende aandacht voor milieu, energiebesparing en minder schadelijke uitstoot van emissies. Met de komst van de hybride voertuigen worden er ook andere technieken toegepast. Het doel van deze training is dan ook de technicus voor te bereiden op deze technieken, zodat op een veilige en efficiënte wijze onderhoud en reparaties uitgevoerd kunnen worden.

Kernpunten:

 • Soorten hybriden
 • Veiligheid
 • Principewerking hybride
 • Onderhoud & Reparatie

Onderwerpen:

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus:

 • Elektromotor / Generator
 • Veiligheidsprocedures
 • Veiligstellen van het hoogspanningssyteem
 • Hoogspanningsregeling (Inverter)
 • Hoogspanningsaccu
 • Werking hybride transmissie
 • Onderhoud
 • Slepen
 • Hoe te handelen bij pech en aanrijdingen

Toetsing:
Afsluitend aan deze training kunt u de BKS toets volgen: EV en Hybride Basis.
Indien de toets met voldoende resultaat wordt afgesloten, ontvangt u het BKS-certificaat.