ESG1

Effectief Scope Gebruik 1 (ESG1 basis)

Duur: 1 dag
Niveau: 3
Prijs: €250,- (prijswijzigingen voorbehouden)

Doel:
Inzicht verkrijgen in het gebruik, toepassen en instellen van een moderne digitale scope, het effectief gebruiken van een moderne scope met betrekking tot het stellen van diagnose. Het praktisch toepassen van informatie en voorbeeldscopebeelden bij het diagnose stellen. In deze training wordt gewerkt vanuit de diagnosehandleiding ATIS.

Kernpunten:

 • De kenmerken van een scope als meetinstrument benoemen
 • Begrippen als tijd, spanning per divisie, triggering, time out, offset kunnen toepassen
 • Specifieke aansluitingen kunnen benoemen en uitvoeren
 • Signaal metingen uitvoeren en signaalvormen kunnen beschrijven en benoemen
 • Kenmerkende optie voor de scope instellen en gebruiken, onder andere Ampère tangen, hoogspanningskit, drukmetingen

Onderwerpen:
De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus:

 • Installatie scope software en diagnose handleiding ATIS
 • Werken met ATIS
 • Scope software opstarten en beginnen met de scope functie
 • Uitleg knoppen balk
 • Instellen scope, o.a. tijd, spanning, triggering, time out en offset
 • Meetkanalen toevoegen
 • Efficiënt aansluiten scope
 • Signaal herkenning en fout analyse
 • Gebruik speciale functie en voorinstellingen o.a.:
  • Ampère tangen in combinatie met de scope functie
  • Ontsteking diagnose primair en secundair
  • Motor vermogen meten
  • Speciale instellingen zoals, relatieve compressie van de motor, BDP bepaling, turbodruk regeling controle

Toetsing
Afsluitend aan deze training kunt u de BKS toets volgen: Scope.
Indien de toets met voldoende resultaat wordt afgesloten, ontvangt u het bij behorende BKS-certificaat.

Vervolg module:
ESG2 diagnose