DTA1

Datanetwerken 1 (DTA1)

Duur: 1 dag
Niveau: 3
Prijs: € 275 (Prijswijzigingen voorbehouden)

Deze training is bedoeld om het leren te herkennen van de verschillende communicatie netwerken die worden toegepast in moderne voertuigen. Inzicht krijgen hoe de communicatie plaatsvindt, hoe komt de signaalvorm tot stand, hoe wordt een veilig datatransport gewaarborgd, praktische diagnose aan voorkomende storingen in CAN-bus systemen. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van seriële communicatie apparatuur en de moderne labscope.

  • Doel:
  • Opbouw, functie en diagnose van het data protocol bij verschillende netwerken systemen.
  • Werking en uitleg data netwerken.
  • Herkennen van diverse netwerken typen.
  • Basis diagnose en foutherkenning met labscope.
  • Basis diagnose met uitleesapparatuur aan de hand van foutcodes.

Toetsing:
Afsluitend aan deze training kunt u de BKS toets volgen: Datanetwerken 1 – Basis.
Indien de toets met voldoende resultaat wordt afgesloten, ontvangt u het BKS-certificaat.