DIAGNOSE EXPERT

Privacybeleid

Privacybeleid

DiagnoseXpert Nederland is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website DiagnoseXpert.nl van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. DiagnoseXpert Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DiagnoseXpert Nederland BV.

Verwerking van persoonsgegevens

DiagnoseXpert Nederland legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u contact heeft met de DiagnoseXpert Nederland. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken (overigens kan dat laatste ook door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), dan kunt u een brief sturen naar DiagnoseXpert Nederland BV, ter attentie van afdeling Marketing Communicatie, Postbus 223, 3740 AE Baarn of een mail naar marketing@diagnosexpert.nl .

Klikgedrag

Op de website van DiagnoseXpert worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan DiagnoseXpert Nederland haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

DiagnoseXpert Nederland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de DiagnoseXpert website voor u gemakkelijker te maken.

Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

DiagnoseXpert.nl en andere websites

Op de website van DiagnoseXpert treft u een aantal links aan naar andere websites. DiagnoseXpert Nederland kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

DiagnoseXpert Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring.